محصولات ما

گاز طبی 8 لا و 16 لا

- تعداد در کارتن: ۲۰ بسته
- جنس: پارچه ۱۰۰ درصد پنبه
- سایز : ۱۰*۱۰ سانتی متر
- رنگ : سفید
- تعداد لایه: ۸ و ۱۶
- وزن هر بسته : ۴۰۰-۴۵۰- ۵۰۰ گرم 
- نام تجاری : اطلس

گاز طبی نخ دار 8 لا و 16 لا

- تعداد در کارتن: ۲۰ بسته
- جنس: پارچه ۱۰۰ درصد پنبه
- دارای نخ باریم
- سایز : ۱۰*۱۰ سانتی متر
- رنگ : سفید
- تعداد لایه: ۸ و ۱۶
- وزن هر بسته : ۴۰۰-۴۵۰- ۵۰۰ گرم 
- نام تجاری : اطلس

گاز استریل

- تعداد در کارتن: ۲۷۰۰ عدد
- جنس: پارچه ۱۰۰ درصد پنبه
- سایز : ۱۰*۱۰ سانتی متر
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- رنگ : سفید
- تعداد لایه: ۸ لایه
- نام تجاری : اطلس

گاز استریل چند پدی

- تعداد در کارتن: ۲۷۰۰ عدد
- جنس: پارچه ۱۰۰ درصد پنبه
- سایز : ۱۰*۱۰ سانتی متر
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- رنگ : سفید
- تعداد لایه: ۸ لایه
- نام تجاری : اطلس

لانگ گاز استریل

- تعداد در کارتن: ۳۰۰ عدد
- جنس: پارچه ۱۰۰ درصد پنبه
- سایز : ۴۰۳۰ - ۵۰۴۰- ۷۰*۵۰ سانتیمتر
- رنگ : سفید
- تعداد لایه: ۲ لایه - ۳ لایه - ۴ لایه
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- نام تجاری : اطلس

لانگ گاز غیراستریل

- تعداد در کارتن: ۳۰۰ عدد
- جنس: پارچه ۱۰۰ درصد پنبه
- سایز : ۴۰۳۰ - ۵۰۴۰- ۷۰*۵۰ سانتیمتر
- رنگ : سفید
- تعداد لایه: ۲ لایه - ۳ لایه - ۴ لایه
- نام تجاری : اطلس

ملت بلون سفید

- قابل تولید در عرض های مختلف تا حداکثر ۶۰ سانتی متر
- قابل تولید در گرماژهای مختلف تا حداکثر ۴۰۰ گرم
- درصد فیلتراسیون: ۹۵ درصد

ملت بلون مشکی

- قابل تولید در عرض های مختلف تا حداکثر ۶۰ سانتی متر
- قابل تولید در گرماژهای مختلف تا حداکثر ۴۰۰ گرم
- درصد فیلتراسیون: ۹۵ درصد

گاز استریل اتاق عمل

- تعداد در بسته وی پک: ۳-۵-۷ و ۱۰ عددی
- جنس: پارچه ۱۰۰ درصد پنبه
- نوع بسته بندی: ۲ بار بسته بندی در ویپک
- سایز : ۱۰*۱۰ سانتی متر
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- رنگ : سفید
- تعداد لایه: ۸ لایه و ۱۶ لایه
- نام تجاری : اطلس