Research Center

رادیوگرافی دیجیتال

در این نوع رادیوگرافی تصویر تهیه شده به کامپیوتر فرستاده میشود و پزشک از روی صفحه مانیتور کامپیوتر تصویر را میبیند.البته میتوان تصاویر را بر روی فیلم هم چاپ کرد.تفاوت این روش با روش قدیمی، تفاوت در فیلم رادیوگرافیست. همان تفاوتی که در دوربین های جدید دیجیتال با دوربین های قدیمی وجود دارد.

اتیلن اکسید چیست؟

آمپول، بیمارستان، کرونا و به طول کلی بیماری، واژه هایی هستند که با شنیدن کلمه ضد عفونی به یاد می آوریم و اتیلن اکساید دقیقا یکی از گازهایی است که برای ضد عفونی مورد استفاده قرار می گیرد. البته این تنها استفاده ای نیست که از این گاز می شود و خواص و ویژگی های منحصر به فرد این گاز، کاربردهای گسترده آن را موجب شده اند.

گاز طبی غیر استریل

گاز طبی غیر استریل که عموما در دو مدل کلی 8 لایه و 16 لایه در بازار عرضه می شود. از قدرت جذب فوق العاده ای برخوردار است و خیلی سریع خون و ترشحات را به خود جذب می کند و در اندازه های گوناگون و در دو مدل ساده و نخ دار (منظور نخ باریم می باشد)  توسط شرکت های داخلی و خارجی به تولید می رسد هر چقدر لایه های این گاز‌ بیشتر باشد بدین معنی است که خون و ترشحات بیشتری را به خود جذب می کند